Έναρξη μαθημάτων αντισφαίρισης!

Σας γνωρίζουμε ότι, η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος έχοντας ως απώτερο σκοπό την καλλιέργεια του αθλητικού & ολυμπιακού πνεύματος από τα μέλη της και τη μετάδοση της αγάπης αυτών προς τον αθλητισμό και την εν γένει ανάπτυξή του, προγραμματίζει να διοργανώσει εκ νέου μαθήματα αντισφαίρισης για τα μέλη της.

Σκοπός των μαθημάτων αυτών είναι ο αστυνομικός – αθλητής να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις στο άθλημα της αντισφαίρισης αλλά και να καταφέρει να φτάσει σε αγωνιστικό επίπεδο, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το αίσθημα του  «ευ αγωνίζεσθαι».

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μία φορά τη εβδομάδα σε γήπεδο αντισφαίρισης των βορείων προαστίων. Για την αρτιότερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των μαθημάτων θα δημιουργηθούν δύο τμήματα (βασικό και αγωνιστικό επίπεδο). Το πρόγραμμα των μαθημάτων δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τον αριθμό των συμμετεχόντων και τις διαθέσιμες ώρες του γηπέδου.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί αθλητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στα μαθήματα αντισφαίρισης παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σχετική αίτηση συμμετοχής στη διεύθνση helathpo@otenet.gr

Επιπρόσθετα οι αθλητές θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν στο γήπεδο, σχετική ιατρική βεβαίωση (πρόσφατα θεωρημένη από καρδιολόγο ή παθολόγο, υπηρεσιακό ή ιδιώτη) με την οποία θα μπορούν να αγωνιστούν χωρίς κίνδυνο της υγείας τους.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από τους προπονητές κ.κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιο και ΔΑΪΜΑΝΩΛΗ Θεοδόσιο της ομάδος  αντισφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλη προπονητική εμπειρία, χρησιμοποιώντας και τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον σκοπό αυτό.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα αθλητική δραστηριότητα θα διεξάγεται κατά τον εκτός της υπηρεσίας χρόνο των αθλητών χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Μέσω της προσπάθειας αυτής στόχος μας είναι η ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομικών αλλά και η ανάπτυξη σωματικών και πνευματικών δυνάμεων των αθλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γενικό Γραμματέα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ Ρήγα στο τηλέφωνο 6947426633.
Scroll to Top