Έναρξη συνεργασίας με την Μεγαλύτερη Αεροπορική εταιρεία της χώρας, την Aegean Airlines.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, υπερήφανα ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την Μεγαλύτερη Αεροπορική εταιρεία της χώρας, την AEGEAN. H AEGEAN θα υποστηρίξει τις ανάγκες της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, ως Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών και της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Γεώργιος Τζατζάκης, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν την AEGEAN, για την πολύτιμη συμβολή της στην ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού.

Scroll to Top