Οι υποψήφιοι για την ανάδειξη νέας Δ.Ε. του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος

Ανακοινώνεται  στα μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος τα ονόματα των υποψηφίων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τις Αρχαιρεσίες στο Παράρτημα Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα οι υποψηφιότητες έχουν κατά αλφαβητική σειρά  ως κάτωθι:

Υποψήφιοι (εκλέγονται 5 άτομα)

ΖΑΧΑΡΗΣ Γεώργιος

ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ηλίας

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή

ΜΑΡΟΣ Γεώργιος

ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ Γρηγόριος

ΠΑΠΑΪΓΝΑΤΙΟΥ Ιωάννης

ΤΟΥΡΣΟΥΓΚΑΣ Κωνσταντίνος

Scroll to Top