Αναβολή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σας γνωρίζουμε ότι, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αναβολή της προγραμματισμένης διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 01 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και σε περίπτωση μη απαρτίας, την επανάληψη αυτής στις 03 Μαρτίου 2020, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της υγείας και θεωρώντας αυτήν ως πρωτεύων αγαθό.

Η διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί σε χρόνο και χώρο που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Scroll to Top