Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, στις 07/11/2020, συνεδρίασε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με μοναδικό θέμα την προκήρυξη των εκλογών .

Κατά τη συζήτηση που έγινε και αφού ελήφθησαν υπόψη :

α) η υπάρχουσα επιδημιολογική κατάσταση, β) οι συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τον περιορισμό της διασποράς του covid-19, γ) τα υγειονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρο 6 «Διοίκηση – Διοικητικό Συμβούλιο» παρ. 13 του καταστατικού, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δε μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της θητείας .

Το ΔΣ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την κατάσταση που διαμορφώνεται με την πανδημία και τα μέτρα στη χώρα, προκειμένου να αποφασίσει έγκαιρα και έγκυρα για το συζητηθέν ζήτημα των αρχαιρεσιών στην Ένωση.

Scroll to Top