Ανακοίνωση 2017

Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 293 απόφαση από 04/09/2017, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη λήξη της τρέχουσας θητείας του, ήτοι στις 30-09-2017, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 13 «Διοίκηση – Διοικητικό Συμβούλιο» του ισχύοντος καταστατικού, λόγω του αυξημένου φόρτου εργασιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του 8ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης αστυνομικών ανδρών στην Αθήνα.

Scroll to Top