Ανακοίνωση

Στην από 31/03/2017 Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Α.Ε. αποφασίστηκε να γίνουν δεκτές αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών, όσες υποβληθούν στην Α.Ε.Α.Ε. μέχρι την 31/05/2017. Οι παραπάνω αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στην Α.Ε.Α.Ε. θα αποσταλούν με συμπληρωματικό αίτημα στην Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α. για την χρηματική κράτηση της συνδρομής.

Οι αιτούντες αυτοί μετά την έγκριση της εγγραφής τους από το Δ.Σ. αποκτούν όλα τα εκ του καταστατικού δικαιώματα. Ο Γενικός Γραμματέας ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας με την παρουσία του Μέλους ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΥ Κωνσταντίνου ήλεγξαν με οποιονδήποτε τρόπο έως την 24:00 ώρα της 31/05/2017 τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, όπως αυτές έχουν υποβληθεί και ανευρέθηκαν τον αριθμό 678 οι οποίες θα ελεγχθούν και θα αποσταλούν αρμοδίως.

Scroll to Top