Ανασκόπηση δραστηριοτήτων έτους 2017-2018

Σε μια προσπάθεια αποτύπωσης, των ενεργειών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, από την εκλογή του μέχρι και το πέρας του έτους 2018, εκδόθηκε το ετήσιο λεύκωμα, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Η χρονική διάρκεια από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, υπήρξε μια περίοδος πλήρης ανάπτυξης του Αστυνομικού Αθλητισμού,  μια περίοδος επιτυχιών και καινοτομιών.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλα τα μέλη για την πλήρη στήριξη τους στις δράσεις της Ένωσης, τους Δωρητές και Χορηγούς για την οικονομική τους ενίσχυση καθώς και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας για την απαραίτητη υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες.

Scroll to Top