Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος

Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι, από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις  21 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη,  με σκοπό την ανάδειξη των Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παρατήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα :

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΝ
1 ΖΑΧΑΡΗΣ Γεώργιος 181
2 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ηλίας 147
3 ΜΑΡΟΣ Γεώργιος 107
4 ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ Γρηγόριος 131
5 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή 176
6 ΠΑΠΑΪΓΝΑΤΙΟΥ Ιωάννης 30
7 ΤΟΥΡΣΟΥΓΚΑΣ Κωνσταντίνος 55

Εκλέχθηκαν οι πρώτοι πέντε (5) υποψήφιοι σε σταυρούς.

Οι ανωτέρω θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το Σώμα των ψηφοφόρων που έδωσαν το παρόν κατά την ημέρα των εκλογών.

Όλα τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται με ζήλο και αφοσίωση προς την επίτευξη των αρχών και των αξιών της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στα πλαίσια του ΄΄ευ αγωνίζεσθε΄΄.

Ο Πρόεδρος Α/Α΄ Γεώργιος ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος εύχονται, στη Διοικούσα Επιτροπή καλή δύναμη με πολλές επιτυχίες για τον αστυνομικό αθλητισμό .

Scroll to Top