Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών της Α.Ε.Α.Ε. και του Παραρτήματος Ν. Αττική

Σας γνωρίζουμε ότι την 29η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2014 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Παρατήματος Ν. Αττικής . Τα αποτελέσματα έχουν ως κάτωθι:

Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος

( εκλέγονται 11 άτομα )

Στοιχεία υποψηφίου Σύνολο ψήφων

 1. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας 306
 2. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης 292
 3. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος 287
 4. ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 267
 5. ΑΒΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος 254
 6. ΣΑΪΤΗΣ Θωμάς 246
 7. ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ Ιωάννης 242
 8. ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος 241
 9. ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Αχιλλεύς 232
 10. ΧΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος 224
 11. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος 188
 12. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος 94
 13. ΚΟΘΡΑΣ Χρήστος 89
 14. ΧΑΛΚΙΑΣ Σπυρίδων 83
 15. ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟΣ Εμμανουήλ 76
 16. ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος 73
 17. ΜΠΟΥΓΟΣ Αναστάσιος 70
 18. ΜΠΑΤΙΛΑΣ Γεώργιος 62
 19. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 51
 20. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Ταξιάρχης 51
 21. ΧΙΚΑΡΟΣ Νικόλαος 51
 22. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χαράλαμπος 47
 23. ΜΠΑΡΙΝΗΣ Κωνσταντίνος 17
 24. ΔΕΛΛΙΟΣ Γεώργιος 13
 25. ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ Θεόδωρος 10
 26. ΚΟΥΜΑΣΗΣ Χαράλαμπος 6
 27. ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 5
 28. ΚΟΣΣΑΡΑ Μαρία

Διοικητικό Συμβούλιο Παραρτήματος Ν. Αττικής

της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος

( εκλέγονται 5 άτομα )

Στοιχεία υποψηφίου Σύνολο ψήφων

 1. ΚΑΛΑΝΤΩΝΕΑΣ Ηλίας 270
 2. ΓΙΑΝΚΟΥ Αθανάσιος 252
 3. ΛΑΖΟΓΚΑ Γεωργία 251
 4. ΚΑΡΑΛΗΣ Βασίλειος 193
 5. ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος 182
 6. ΚΑΠΤΣΙΚΑΣ Γεώργιος 173
 7. ΚΩΤΟΥΛΑΣ Δημήτριος 86
 8. ΜΠΟΥΓΑΤΣΙΑΣ Κωνσταντίνος 83
 9. ΚΕΜΠΑΠΗΣ Δημήτριος 71
 10. ΖΙΩΓΑΣ Κωνσταντίνος 53
 11. ΚΟΥΚΑΣ Ανδρέας 52

Εξελεγκτική Επιτροπή της Α.Ε.Α.Ε.

( εκλέγονται 3 άτομα )

Στοιχεία υποψηφίου Σύνολο ψήφων

 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΩΝΗΣ Αναστάσιος 243
 2. ΜΠΑΛΤΟΥΚΑΣ Στυλιανός 241
 3. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ Στέφανος 240
 4. ΣΥΓΛΕΤΟΣ Βασίλειος 83
 5. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Παντελεήμων 74
 6. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Διονύσιος 61
 7. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 24
 8. ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Σπύρος 20
 9. ΚΟΚΚΟΦΕΙΑΔΗΣ Ευστάθιος 15
 10. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ Θεόδωρος 9

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. συνήλθαν σε σώμα ως κατωτέρω :

Πρόεδρος : ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης

Αντιπρόεδρος : ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος

Β΄ Αντιπρόεδρος : ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ Αχιλλεύς

Γενικός Γραμματέας : ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας

Ταμίας : ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

Αν. Γεν. Γραμματέας : ΑΒΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος

Μέλος : ΣΑΪΤΗΣ Θωμάς

Μέλος : ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ Ιωάννης

Μέλος : ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος

Μέλος : ΧΑΝΤΖΗΣ Κωνσταντίνος

Μέλος : ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. του Παραρτήματος του Ν. Αττικής συνήλθαν σε σώμα ως κατωτέρω :

Πρόεδρος : ΚΑΛΑΝΤΩΝΕΑΣ Ηλίας

Γενικός Γραμματέας : ΛΑΖΟΓΚΑ Γεωργία

Ταμίας : ΚΑΡΑΛΗΣ Βασίλειος

Μέλος : ΓΙΑΝΚΟΥ Αθανάσιος

Μέλος : ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος

Όλα τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και του Παραρτήματος Ν. Αττικής δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται με ζήλο και αφοσίωση προς την επίτευξη των αρχών και των αξιών της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στα πλαίσια του ΄΄ευ αγωνίζεσθε΄΄. Ανταποκρινόμενοι στα καθήκοντά μας στόχοι μας είναι η ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομικών της χώρας και ειδικότερα η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών πνευματικών και ψυχικών και δεξιοτήτων των ασχολούμενων με τον αθλητισμό μελών της.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχαριστούν θερμά όλα τα μέλη μας για την ανταπόκριση και την συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της Ένωσης.

Scroll to Top