Αρχαιρεσίες στο Παράρτημα Βορείου Ελλάδος

Γνωρίζεται ότι, βάσει της υπ’ αριθ. 309 από 17/01/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας και ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος, την 21 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00,  θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των αρχαιρεσιών στο Παράρτημα Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, στα γραφεία του, ευρισκόμενα στην Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης επί της οδού Μαργαροπούλου αρ. 26 (ισόγειο), με σκοπό την ανάδειξη πέντε (5) μελών για τις θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής και έως τριών (3) αναπληρωματικών μελών.

Η χρονική διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται από ώρα 09:00 έως 19:00 της 21/02/2019.

Καίτοι, όντας το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, Τοπική Επιτροπή της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και στα πλαίσια της ικανοποίησης και έκφρασης του δημοκρατικού αισθήματος των μελών του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος, θα θέλαμε να δώσουμε την ευχέρεια στα μέλη μας να αποφασίσουν δημοκρατικά για την πενταμελή επιτροπή.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας στο εκλογικό κέντρο του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή δικαστικών αντιπροσώπων οι οποίοι θα οριστούν από τον κατά τόπους Δικηγορικό Σύλλογο.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακός εντάξει μέλη του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, που ανήκουν οργανικά στις αστυνομικές υπηρεσίες εδαφικής αρμοδιότητας των Περιφερειών Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος οφείλει να αποστείλει τη σχετική αίτηση προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος έως την 14/02/2019 και ώρα 23:59. Η υποβολή δύναται να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως στα γραφεία του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος, είτε με φαξ στο 2310548418, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση aeae.pbe@gmail.com.

Scroll to Top