Διεθνές Ράλυ Κέρκυρας Ιστορικών αυτοκινήτων, Κέρκυρα, 2-5 Ιουλίου 1997

Scroll to Top