Διεθνές Συμπόσιο Αστυνομικών, Η Ολυμπιακή ιδέα και η επίδρασή της στον Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Αθλητισμό, Κέρκυρα, 20-23 Μαΐου 2008

Scroll to Top