Διεθνής Αγώνας Παλαιών Ιστορικών Αυτοκινήτων “6th Raduno Internationale dei due”, Νότια Ιταλία, 17-20 Σεπτεμβρίου 1999

Scroll to Top