Διεθνής Αγώνας Παλαιών – Ιστορικών Αυτοκινήτων “5th Meeting dei due Mari”, Νότια Ιταλία, 10-13 Σεπτεμβρίου 1998

Scroll to Top