Διεθνής Αγώνας Ράλλυ για Ιστορικά Αυτοκίνητα, Millenium Κλασικό Ράλλυ Ακρόπολις, Αθήνα, 21-24 Απριλίου 2000

Scroll to Top