Διεθνείς Αγώνες Σκοποβολής Αστυνομικών, Ceske Bupejocice, Τσεχοσλοβακία, 15-20 Σεπτεμβρίου 1991

Scroll to Top