Δωρεά εξοπλισμού από την Therasys Medical.

Τα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, επισκέφθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Therasys Medical  κ. Φραγκίσκος Σαργολόγος ο οποίος έχει ενισχύσει πολλάκις την Ένωσή μας προς την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών.

Ο κύριος Σαργολόγος προσέφερε ένα πολυμηχάνημα για τις ανάγκες των γραφείων της Ένωσής μας.

Τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος Γεώργιος Τζατζάκης και ο Ταμίας Κωνσταντίνος Ζακεστίδης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, ευχαριστούν θερμά τον κύριο Σαργολόγο ο οποίος συμπαρίσταται στο έργο της Ένωσης με σκοπό την ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού και τη σύγκλιση της Ελληνικής Αστυνομίας με την κοινωνία.

Scroll to Top