Εκλογές στην Αθλητική Ένωση στις 10 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣ : Όλες τις Αστυνομικές υπηρεσίες – Αστυνομικές σχολές χώρας και παράρτημα Α.Ε.Α.Ε. Βορείου Ελλάδος – Μέλη Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

ΣΧΕΤ. : Άρθρο 16 και επόμενα καταστατικού της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Γνωρίζεται ότι την 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική συνέλευση στα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, ευρισκόμενα επί της οδού Λ. Μεσογείων αρ. 96 Αθήνα. Λόγω μη  προβλεπόμενης καταστατικής απαρτίας την 03-10-2011 οι εκλογές θα διεξαχθούν την 10-10-2011 στον ίδιο χώρο και ώρα.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα να υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι 16/09/2011. Την Αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους κάτωθι στα τηλέφωνα : Καστανιώτης Δημήτριος 6932226131, Γρίμμας Ιωάννης 6932130000 και Ουσταμπασίδης Ρήγας 6947426633.
Για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης κρίνεται αναγκαία και η δική σας συνδρομή, η οποία συνίσταται στην ενημέρωση των μελών μας και στην κατά την κρίση των Διευθυντών και Διοικητών των υπηρεσιών σας διευκόλυνση τους, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές σας δυνατότητες προκειμένου να παραστούν στην Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

1.Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2.Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.Α.Ε. και παραρτήματος Λεκανοπεδίου Αττικής
3.Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2011
4.Ό,τι άλλο ήθελε προταθεί από τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασισθεί από αυτή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κάτι που θεωρείται πιθανό, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 10-10-2011 στον ίδιο χώρο και ώρα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ                                               ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ

Scroll to Top