Επίσκεψη στην Αστυνομική Ακαδημία

Την Υποστράτηγο Σοφία Λαμπροπούλου Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας συνάντησε ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος Α/Α’  Γεώργιος Τζατζάκης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ανθ/μο Ουσταμπασίδη Ρήγα στα πλαίσια της χορηγίας αθλητικού υλικού σε όλες τις παραγωγικές σχολές του Σώματος από την Ένωσή μας. Η Στρατηγός εξήρε τη συμβολή της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στην ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού και δήλωσε συμπαραστάτης για αθλητικές δράσεις που προάγουν το αθλητικό πνεύμα και ιδεώδες μεταξύ των συναδέλφων.

Scroll to Top