Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού τομέα Αθηνών

Tον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού τομέα Αθηνών κ. Ανδρέα Λεωτσάκο συνάντησαν ο Αντιπρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος κ. Αβανίδης Δημήτριος και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  κ. Δρακόπουλος Ιωάννης.

Συζητήθηκαν και προγραμματίστηκαν κοινές δράσεις καθώς και τρόποι περαιτέρω ανάπτυξης του Αστυνομικού Αθλητισμού.

Scroll to Top