Επίσκεψη στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)

Την Πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)  κα. Νίκη Αραμπατζή συνάντησαν ο Ταμίας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος κ. Ζακεστίδης Κωνσταντίνος και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων κ. Δρακόπουλος Ιωάννης, συζητώντας για μελλοντικές δράσεις από κοινού με τον Δήμο Αθηναίων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις της 4ης Εβδομάδας Αστυνομικού Αθλητισμού.

Ο Πρόεδρος Α/Α΄  Γεώργιος Τζατζάκης και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος ευχαριστούν την κα. Πρόεδρο και το Δήμο Αθηναίων για την υποστήριξη στην προσπάθεια ανάπτυξης του αστυνομικού αθλητισμού.

 

Scroll to Top