Επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.) στην Αθήνα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών κ. Andreas Röhner και ο Επίτιμος Πρόεδρος αυτής κ. Luc Smeyers, επισκέφθηκαν τα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών Α/Α΄ Γεώργιο Τζατζάκη.

Συζητήθηκαν θέματα του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού αστυνομικού αθλητισμού. Σχεδιάστηκαν επίσης μελλοντικές ευρωπαϊκές δράσεις στην χώρα μας.

Scroll to Top