Περιπατητικές εκδηλώσεις στη Δίρφυ και στον Βουραϊκό ποταμό

Σας γνωρίζουμε ότι, η Ένωσή μας, προγραμματίζει να διοργανώσει τις εν θέματι  εκδηλώσεις, στις 08/05/2022 και 22/05/2022 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η Ένωσή μας, δίνει στα μέλη της τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη Δίρφυ, τη στέγη της Εύβοιας την 08/05/2022. Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν αρχάριοι περιπατητές με πολύ καλή φυσική κατάσταση και τον ανάλογο εξοπλισμό. Λοιπές […]

Περιπατητικές εκδηλώσεις στη Δίρφυ και στον Βουραϊκό ποταμό Περισσότερα »