Κράτηση ετήσιας συνδρομής ενεργών μελών

Πληροφορούμε τα ενεργά μέλη μας ότι, με την μισθοδοσία του μηνός Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί κράτηση της ετήσιας συνδρομής για το έτος 2023, του χρηματικού ποσού των δεκαοχτώ ευρώ (18) για τη συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες της Αθλητικής Ένωσης.

Scroll to Top