Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και παραρτήματος Αττικής

Σας γνωρίζουμε ότι την 10η Οκτωβρίου  ημέρα Δευτέρα του έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.
Οι υποψήφιοι ήταν οι παρακάτω:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1.Καστανιώτης Δημήτριος
2.Γρίμμας Ιωάννης
3.Ουσταμπασίδης Ρήγας
4.Τζατζάκης Γεώργιος
5.Χριπάτσιος Κωνσταντίνος
6.Ζακεστίδης Κωνσταντίνος
7.Τσιάκαλος Ταξιάρχης
8.Κουμάσης Χαράλαμπος
9.Τραχαναδάκη Γλυκερία
10.Μπαδέκας Αθανάσιος
11.Μπατίλας Γεώργιος
12.Αποστολόπουλος Αθανάσιος
13.Τζίμα Μαρία
14.Βρακάς Χρυσοβαλάντης
15.Μουτάφης Κωνσταντίνος
16.Βάρσος Ιωάννης
17.Σαραφίδης Κωνσταντίνος
18.Καβροχωριανός Εμμανουήλ
19.Καπαρέλος Θεόδωρος

Για το παράρτημα Αττικής

1.Χαλκιάς Σπυρίδων
2.Χαντζής Κωνσταντίνος
3.Κούκας Ανδρέας
4.Αβανίδης Δημήτριος
5.Βαινάς Δημήτριος
6.Παπαγεωργίου Δημήτριος
7.Βορρές Λεωνίδας
8.Χρονόπουλος Κωνσταντίνος

Τα νεοεκλεγέντα μέλη συνήλθαν σε σώμα ως κατωτέρω :

Πρόεδρος : Καστανιώτης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος : Μπαδέκας Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας : Ουσταμπασίδης Ρήγας
Ταμίας : Γρίμμας Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας : Ζακεστίδης Κωνσταντίνος
Μέλος : Τζατζάκης Γεώργιος
Μέλος : Τσιάκαλος Ταξιάρχης
Μέλος : Κουμάσης Χαράλαμπος
Μέλος : Τραχαναδάκη Γλυκερία
Μέλος : Μπατίλας Γεώργιος
Μέλος : Χριπάτσιος Κωνσταντίνος

Τα νεοεκλεγέντα μέλη του παραρτήματος Αττικής συνήλθαν σε σώμα ως κατωτέρω :

Πρόεδρος : Αβανίδης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας : Χαντζής Κωνσταντίνος
Ταμίας : Κουκάς Ανδρέας
Μέλος : Παπαγεωργίου Δημήτριος
Μέλος : Χαλκιάς Σπυρίδων

Όλα τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και του παραρτήματος Αττικής δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται με ζήλο και αφοσίωση προς την επίτευξη των αρχών και των αξιών της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στα πλαίσια του ΄΄ευ αγωνίζεσθε΄΄. Ανταποκρινόμενοι στα καθήκοντά μας στόχοι μας είναι η ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία αστυνομικών της χώρας και ειδικότερα η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών πνευματικών και ψυχικών και δεξιοτήτων των ασχολούμενων με τον αθλητισμό μελών της.
Ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη για την ανταπόκριση και την συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της Ένωσης.

Scroll to Top