Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών-Αγωνιστικών Αυτοκινήτων, Αίγιο Αχαϊα, 13-17 Σεπτεμβρίου 2006

Scroll to Top