Προκριματικός Αγώνας για το 12ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ανδρών Αστυνομικών Ελλάδα-Λεττονία, Αθήνα, 8-12 Νοεμβρίου 1997

Scroll to Top