Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8Χ8 Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής

Γνωρίζεται ότι η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος προτίθεται να διοργανώσει το 4ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8Χ8 Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής για την αγωνιστική περίοδο 2012. Οι ενδιαφερόμενες αστυνομικές υπηρεσίες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο αναφερόμενο πρωτάθλημα παρακαλούνται όπως μας αποστείλουν μέσω φαξ ( 210-7782311 ) σχετική αίτηση επιθυμίας συμμετοχής σύμφωνα με τα διατασσόμενα στην υπ΄ αριθ. 72473/12/585832 από 10/05/2012 Δ/γη Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δνση Δημοσίων Σχέσεων Τμ. 2ο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14/05/2012 γνωρίζοντας ταυτόχρονα και τα στοιχεία του υπευθύνου της ομάδας ( ονομ/μο και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας )

Επισημαίνεται ότι το εν θέματι πρωτάθλημα θα διεξάγεται κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο όλων των συμμετεχόντων.

Την Παρασκευή 18/05/2012 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των υπευθύνων των ομάδων στα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης ( Μεσογείων 96, Είσοδος από την Πύλη του Μνημείου )

Δεδομένης της μη μόνιμης επάνδρωσης της γραμματείας της Αθλητικής Ένωσης για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σας γνωρίζουμε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα βρίσκονται στα γραφεία κατά τις ημέρες Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 17:00 έως 20:00.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι όπως προσέρχονται τις ανωτέρω ημέρες και ώρες προκειμένου να ενημερώνονται γενικότερα για θέματα αστυνομικού αθλητισμού καθώς και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Ένωσης.

Scroll to Top