«Πρόσκληση των μελών της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση».

Γνωρίζεται ότι, την 20 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 08:30, θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Β09, η οποία βρίσκεται στο Πάρκο Γουδί, (όπισθεν της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας).

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης για την ανάδειξη α) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, β) της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Αττικής, δ) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος και ε) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κρήτης.

Επισημαίνεται ότι :
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 26/11/2021 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο και ώρα.

Η χρονική διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται από ώρα 09:30 έως 19:30.

Προς το σκοπό της ευρείας συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και την πραγμάτωση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι όλων των μελών, αποφασίστηκε να τοποθετηθούν κάλπες και στις έδρες των Παραρτημάτων, ήτοι στην έδρα του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος (Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης επί της οδού Μαργαροπούλου αρ. 26) και στην έδρα του Παραρτήματος Κρήτης (Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου Α΄ όροφος επί της οδού Αγ. Αρτεμίου 1, Αλικαρνασσός).

Η διεξαγωγή των διαδικασιών στα εκλογικά κέντρα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή δικαστικών αντιπροσώπων, ο ορισμός των οποίων θα γίνει από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προς αποφυγή διάδοσης του covid-19.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Μέλος που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα: α) για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, β) της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Αττικής, δ) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παρατήματος Βορείου Ελλάδος και ε) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κρήτης, οφείλει να αποστείλει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. έως την 15/11/2021 και ώρα 18:00. Η υποβολή της υποψηφιότητας δύναται να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως στα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων της Ένωσης, άλλως με υπεύθυνη δήλωση από το σύστημα gov.gr και αποστολή της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση helathpo@otenet.gr.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ :
1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ )
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019, 2020 και 2021
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019, 2020 και 2021
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 και 2021
5. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ.Σ. Α.Ε.Α.Ε., ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Scroll to Top