Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών.

Συγκρότηση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Αττικής της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Scroll to Top