Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος  ανακοινώνει τη συγκρότηση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής αποτελούμενη από τα κάτωθι Επίτιμα Μέλη της  :

  • Υποστράτηγο (ε.α) Ιωάννη ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟ,
  • Αντιστράτηγο (ε.α) Αθανάσιο ΚΟΚΚΑΛΑΚΗ και
  • Ταξίαρχο (ε.α) Διονύσιο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ

Αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι η παροχή συμβουλών ως προς το στρατηγικό σχεδιασμό αθλητικών δράσεων της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Scroll to Top