Συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη Εκτελεστικής Επιτροπής U.S.P.E., 24 Απριλίου 2021

Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος κ. Ρήγα Ουσταμπασίδη στη 1η συνεδρίαση για το έτος 2021, της  Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Scroll to Top