Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής U.S.P.E., Όσλο Νορβηγία, 5-7 Απριλίου 2019

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών (U.S.P.E.), παρέστη ο Γενικός Γραμματέας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας, εκλεγμένο μέλος αυτής, όπου συζητήθηκαν θέματα για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού αστυνομικού αθλητισμού.

Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στην πόλη Όσλο της Νορβηγίας κατά το χρονικό διάστημα από 05-07 Απριλίου 2019.

Scroll to Top