Συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη Εκτελεστικής Επιτροπής U.S.P.E., 3 Απριλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.) συνεδρίασε στις 03 Απριλίου 2020 για πρώτη φορά μέσα στο έτος 2020, κάνοντας χρήση της μεθόδου της τηλεδιάσκεψης, λόγω των μέτρων που ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο για την αποφυγή της εξάπλωσης του Covid-19.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών κος Luc Smeyers εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για πλήθος θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών. Επίσης συζητήθηκε και αναλύθηκε η επικρατούσα κατάσταση καθώς και ο αντίκτυπος της κρίσης στα αθλητικά θέματα.

Σημαντικές αποφάσεις λήφθηκαν για την σταθερότητα και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών καθώς και για τη διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που πρόκειται να λάβουν χώρα στο μέλλον.
Για όλες τις λεπτομέρειες θα ενημερωθούν σχετικά όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών.

Scroll to Top