Οι υποψήφιοι για το Παράρτημα Α.Ε.Α.Ε. Αττικής

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΒΑΝΙΔΗΣ    Δημήτριος
ΒΑΪΝΑΣ    Δημήτριος
ΒΟΡΡΕΣ    Λεωνίδας
ΚΟΥΚΑΣ    Ανδρέας
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ    Δημήτριος
ΧΑΛΚΙΑΣ    Σπυρίδων
ΧΑΝΤΖΗΣ    Κωνσταντίνος
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ    Κωνσταντίνος

Scroll to Top