1οι αγώνες λειτουργικής γυμναστικής αστυνομικών

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος προτίθεται να διοργανώσει τους 1ους αγώνες λειτουργικής γυμναστικής αστυνομικών κατά το χρονικό διάστημα 16 και 17/07/2022 στο γυμναστήριο Campus Kifissia.

Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι:

· SCALED WOMEN
· SCALED MEN
· ELITE MEN

Οι αγώνες θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις.

Στην προκριματική φάση, η οποία θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της αποστολής βίντεο των προκριματικών workouts και αποτελεί προϋπόθεση για την πρόκριση στην τελική φάση των αγώνων. Τα workouts και των δύο φάσεων, έχει επιμεληθεί/καταρτίσει ένας από τους καλύτερους αθλητές σε διεθνές επίπεδο, ο Γιώργος Καράβης και η Basement Training.

Στην τελική φάση, κατά την οποία θα διεξαχθούν οι δια ζώσης τελικοί αγώνες των προκριθέντων αθλητών. Οι τελικοί αγώνες θα λάβουν χώρα στο χώρο του CAMPUS KIFISIA CROSSFIT.

Το σύνολο των αθλητών που θα προκριθούν στους τελικούς αγώνες είναι :
Δέκα (10) αθλήτριες στην κατηγορία SCALED WOMEN
Είκοσι (20) αθλητές στην κατηγορία SCALED MEN
Δέκα (10) αθλητές στην κατηγορία ELITE MEN

Στους νικητές (τρείς πρώτοι) των κατηγοριών των αγώνων θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.

Αίτηση συμμετοχής

Πρόγραμμα αγώνων :  

Άνοιγμα αιτήσεων εγγραφής και ανακοίνωση προκριματικών βίντεο την 23/05/2022
Κλείσιμο εγγραφών την 15/06/2022
Ανάρτηση προκριματικών βίντεο έως την 23/06/2022
Ανακοίνωση προκριθέντων αθλητών την 01/07/2022
Ημερομηνία διεξαγωγής τελικών αγώνων 16-17/07/2022

Τα προκριματικά βίντεο θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, την Δευτέρα 23/05/2022.

Αίτηση εγγραφής
Κάθε αθλητής-αστυνομικός θα πρέπει να προσκομίσει-υποβάλλει στην οργανωτική επιτροπή την αίτηση εγγραφής στην Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος μέχρι και την έναρξη των αγώνων. Την αίτηση εγγραφής μέλους μπορείτε να την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Όροι συμμετοχής
Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των κανονισμών της διοργάνωσης :

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εν ενεργεία άντρες και γυναίκες αστυνομικοί, συνοριακοί φύλακες, ειδικοί φρουροί που υπηρετούν σε όλη την επικράτεια και είναι ενεργά μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

2. Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά και η τελική φάση δια ζώσης.

3. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία έχει εξοφληθεί οικονομικά κατά τη διαδικασία εγγραφής στους αγώνες μέσω της πλατφόρμας reventy.com (θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες σχετικός σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα).

4.Το κόστος είναι πέντε (5) ευρώ ανά άτομο για τη συμμετοχή στα προκριματικά των αγώνων και το κόστος για τη συμμετοχή στην τελική φάση είναι δέκα (10) ευρώ ανά άτομο.

5.Αθλητής/τρια που έχει δηλώσει συμμετοχή στους αγώνες και δεν προσέλθει στους αγώνες ή αποφασίσει την ακύρωση/αναβολή της συμμετοχής του/της, δε δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

6.Το είδος των αγώνων περιγράφονται στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

7.Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που έχουν τεθεί από τη διοργανώτρια. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των ατόμων (ενδεικτικά: εθελοντές, κριτές) που έχουν οριστεί από τη διοργανώτρια. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις, επισύρει την ποινή του αποκλεισμού, χωρίς επιστροφή χρημάτων ή οποιοδήποτε άλλου κόστους.

8.Οι αθλούμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και δεν ευθύνεται η διοργανώτρια αρχή σε περίπτωση τραυματισμού τους.

9.Γνωρίζεται πως κάθε διαγωνιζόμενος αθλητής υποχρεούται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα του να αγωνιστεί χωρίς κίνδυνο της υγείας του. Για το σκοπό αυτό κάθε αθλητής θα πρέπει να προσκομίσει στην οργανωτική επιτροπή οπωσδήποτε ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο ιδιώτη ή υπηρεσιακό η οποία πιστοποιεί ότι είναι απολύτως υγιής ή να την αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος το αργότερο έως και την έναρξη της τελικής φάσης των αγώνων helathpo1990@gmail.com.

10.Η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να είναι έως και τριάντα (30) ημερών πριν από την ημέρα διεξαγωγής της τελικής φάσης των αγώνων. (από 16/06 έως 16/07).

11.Αποκλεισμός συμμετέχοντα λαμβάνει χώρα σε περίπτωση: Μη συμμόρφωσης με τους παρόντες κανονισμούς.

12.Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να συμμετέχουν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Οι διοργανωτές αποποιούνται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα. Οι διοργανωτές αποποιούνται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.

13.Οι συμμετέχοντες συναινούν στην απεικόνιση τους σε φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο οπτικό μέσο από τη διοργάνωση, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προβολή της δραστηριότητας και την προώθηση ανάλογης διοργάνωσης στο μέλλον.

14.Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής της λειτουργικής γυμναστικής, ΛΑΖΟΓΚΑ Γεωργία τηλ. επικ. 6936379914 και ΓΟΥΛΑ Κωνσταντίνο τηλ. επικ. 6975203113.

Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί αδαπάνως για το Δημόσιο.

 

Scroll to Top