1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πένταθλον Αστυνομικών, Πολωνία, 26-30 Αυγούστου 1999

Scroll to Top