1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας και αγώνες επίδειξης

Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωσή μας, πρόκειται να διοργανώσει, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Αστυνομικών και αγώνες επίδειξης  στις  04 και 05/04/2020 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανελλήνιου Γ.Σ. στην Αθήνα.

Κάθε απαραίτητη, για το εν θέματι αναγραφόμενο πρωτάθλημα, διοικητική μέριμνα (διαιτητές, κριτές, ιατρική φροντίδα, μετάλλια κτλ) θα εξασφαλιστεί από την Ένωσή μας και την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εν ενεργεία άντρες και γυναίκες αστυνομικοί, Συνοριακοί Φύλακες, Ειδικοί Φρουροί που υπηρετούν σε όλη την επικράτεια και είναι ενεργά μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

Το πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της επίσημης Ομοσπονδίας και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με αυτούς. Επίσης κάθε διαγωνιζόμενος αθλητής υποχρεούται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα του να αγωνιστεί χωρίς κίνδυνο της υγείας του και να προσκομίσει στην οργανωτική επιτροπή σχετική ιατρική βεβαίωση ικανότητας από παθολόγο ή καρδιολόγο ιδιώτη ή υπηρεσιακό ή να φέρει ενεργό δελτίο της Ένωσης μας ή κάρτα υγείας αθλητή ώστε να πιστοποιεί ότι είναι απολύτως υγιής για να αγωνιστεί.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί που επιθυμούν να λάβουν συμμετοχή στην προαναφερόμενη διοργάνωση παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν μέσω φαξ (210-7782311) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (helathpo@otenet.gr) τη σχετική αίτηση συμμετοχής το αργότερο μέχρι και της 27/03/2020.

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα ενημερωθούν για τις σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία διεξαγωγής των αγώνων  από μέλη της αρμόδιας επιτροπής της διοργάνωσης.

Τονίζεται ότι όσοι έχουν ήδη αποστείλει σχετική αίτηση συμμετοχής σε προγενέστερο χρόνο δεν απαιτείται η εκ νέου αποστολή της.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τον Υπαστυνόμο Α΄ ΜΑΚΡΗ Χαράλαμπο με τηλέφωνο επικοινωνίας 6939845823, Μέλος Επιτροπής Αγώνων Πυγμαχίας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος ή τον γενικό έφορο των αγώνων και προπονητή πυγμαχίας της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας Αστυνόμο Α΄ ΚΟΛΕΘΡΑ Σταμάτιο με τηλέφωνο επικοινωνίας 6972662222.

Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί αδαπάνως για το Δημόσιο.

Scroll to Top