12ο Διεθνές Ράλυ Ιστορικών αυτοκινήτων Salendo Club “City of Corfu”, Κέρκυρα, 30/06-03/07-2005

Scroll to Top