12ο Διεθνές Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων Salendo Club “City of Corfu”, Κέρκυρα, 30 Ιουνίου-03 Ιουλίου2005

Scroll to Top