13ο Διεθνές Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων Salendo Club “City of Corfu”, Κέρκυρα, 5-7 Ιουλίου 2007

Scroll to Top