13ο Διεθνής Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, Κέρκυρα, 6-9 Ιουλίου 2006

Scroll to Top