Συνεδρίαση – Τηλεδιάσκεψη Εκτελεστικής Επιτροπής U.S.P.E., 28 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.E.) συνεδρίασε στις 28 Αυγούστου 2020 για δεύτερη φορά μέσα στο έτος 2020, κάνοντας χρήση της μεθόδου της τηλεδιάσκεψης, λόγω των μέτρων που ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο για την αποφυγή της εξάπλωσης του Covid-19. Με την ίδια μέθοδο συνεδρίασε και η Τεχνική Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών κος  Luc Smeyers εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή και τη συνδρομή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για πλήθος θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών. Επίσης συζητήθηκε και αναλύθηκε η επικρατούσα κατάσταση καθώς και ο αντίκτυπος της κρίσης στα αθλητικά θέματα, θέματα που αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και επαγγελματισμό.

Σημαντικές αποφάσεις λήφθηκαν για τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών καθώς και για τη διεξαγωγή των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που πρόκειται να λάβουν χώρα στο μέλλον.

Scroll to Top