2οι Αγώνες Λειτουργικής Γυμναστικής Αστυνομικών

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος προτίθεται να διοργανώσει τους 2ους αγώνες λειτουργικής γυμναστικής αστυνομικών κατά το χρονικό διάστημα 04 και 05/11/2023 στο γυμναστήριο Campus Kifissia.

– Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι:
· SCALED WOMEN
· SCALED MEN
· ELITE MEN

Οι αγώνες θα λάβουν χώρα διά ζώσης στο χώρο του CAMPUS KIFISIA CROSSFIT.

Τα workouts θα επιμεληθεί/καταρτίσει ένας από τους καλύτερους αθλητές σε διεθνές επίπεδο, ο Γιώργος Καράβης και η Basement Training.

Το σύνολο των αθλητών που θα δύνανται να συμμετάσχουν στους αγώνες είναι :

Είκοσι (20) αθλήτριες στην κατηγορία SCALED WOMEN
Σ
αράντα (40) αθλητές στην κατηγορία SCALED MEN
Είκοσι (20) αθλητές στην κατηγορία ELITE MEN

Γνωρίζεται πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα εγγραφής στους αγώνες. Επιπλέον οι νικητές (1ος, 2ος και 3ος ) της κατηγορίας scaled men των 1ων αγώνων λειτουργικής γυμναστικής, υποχρεωτικά θα λάβουν μέρος στην κατηγορία elite men.

Στους νικητές (τρείς πρώτοι) των κατηγοριών των αγώνων θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια.

Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής.

Πρόγραμμα αγώνων :
08/09/2023/ Άνοιγμα αιτήσεων εγγραφής
16/10/2023 / Κλείσιμο εγγραφών
20/10/2023 / Ανακοίνωση τελικού αριθμού και ονομάτων συμμετεχόντων αθλητών
27/10/2023 / Ανακοίνωση workout των αγώνων
04-05/11/2023 / Ημερομηνία διεξαγωγής αγώνων

Όροι συμμετοχής

Η δήλωση συμμετοχής στους αγώνες προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των κανονισμών της διοργάνωσης :

1.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εν ενεργεία άντρες και γυναίκες αστυνομικοί, συνοριακοί φύλακες, ειδικοί φρουροί που υπηρετούν σε όλη την επικράτεια και είναι ενεργά μέλη της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.

2.Οι αγώνες θα διεξαχθούν αποκλειστικά δια ζώσης.

3.Το κόστος είναι είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά άτομο και θα καταβληθεί την πρώτη ημέρα των αγώνων.

4.Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που έχουν τεθεί από τη διοργανώτρια. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των ατόμων (ενδεικτικά: εθελοντές, κριτές) που έχουν οριστεί από τη διοργανώτρια. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις, επισύρει την ποινή του αποκλεισμού, χωρίς επιστροφή χρημάτων ή οποιοδήποτε άλλου κόστους.

5.Οι αθλούμενοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη και δεν ευθύνεται η διοργανώτρια αρχή σε περίπτωση τραυματισμού τους.

6.Γνωρίζεται πως κάθε διαγωνιζόμενος αθλητής υποχρεούται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά του να αγωνιστεί χωρίς κίνδυνο της υγείας του. Για το σκοπό αυτό κάθε αθλητής θα πρέπει να αποστείλει στην οργανωτική επιτροπή οπωσδήποτε πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο ιδιώτη ή υπηρεσιακό η οποία πιστοποιεί ότι είναι απολύτως υγιής, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (helathpo@otenet.gr) της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος το αργότερο έως και την προηγούμενη της έναρξης των αγώνων (03/11/2023).

7.Η ιατρική γνωμάτευση πρέπει να είναι έως και εξήντα (60) ημερών πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων. (από 04/09 έως 03/11).

8.Αποκλεισμός συμμετέχοντα λαμβάνει χώρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παρόντες κανονισμούς.

9.Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να συμμετέχουν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Οι διοργανωτές αποποιούνται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα. Οι διοργανωτές αποποιούνται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.

10.Οι συμμετέχοντες συναινούν στην απεικόνιση τους σε φωτογραφίες ή οποιοδήποτε άλλο οπτικό μέσο από τη διοργάνωση, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την προβολή της δραστηριότητας και την προώθηση ανάλογης διοργάνωσης στο μέλλον.

11.Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην εφαρμογή google docs θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες εντός δύο ημερών σχετικός σύνδεσμος για την είσοδό τους στην πλατφόρμα (reventy) .

Scroll to Top