2οι Διεθνείς Αγώνες Πρακτικής Σκοποβολής, Πένταθλον, Καράτε και Μαραθωνίου Αστυνομικών, Ceske Bupejocice, Τσεχοσλοβακία, 13-18 Σεπτεμβρίου 1992

Scroll to Top