5ο Διεθνές Ράλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, Κέρκυρα, 2-5 Ιουλίου 1998

Scroll to Top