5ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8Χ8 Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής

Γνωρίζεται ότι η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος προτίθεται να διοργανώσει το 5ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8Χ8 Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής για την αγωνιστική περίοδο 2013. Οι ενδιαφερόμενες αστυνομικές υπηρεσίες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο αναφερόμενο πρωτάθλημα παρακαλούνται όπως μας αποστείλουν μέσω φαξ ( 210-7782311 ) σχετική αίτηση επιθυμίας συμμετοχής σύμφωνα με τα διατασσόμενα στην υπ΄ αριθ. 72473/13/607043 από 25/04/2013 Δ/γη Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δνση Δημοσίων Σχέσεων Τμ. 2οτο αργότερο μέχρι την Πέμπτη 09/05/2012 γνωρίζοντας ταυτόχρονα και τα στοιχεία του υπευθύνου της ομάδας ( ονομ/μο και τηλέφωνο επικοινωνίας )

 Επισημαίνεται ότι το εν θέματι πρωτάθλημα θα διεξάγεται κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο όλων των συμμετεχόντων.

 Πληροφορούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη μας ότι, την Πέμπτη 09/05/2013 και ώρα 17:00 στα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος ( Μεσογείων 96, Πύλη Μνημείου ) θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη που απαρτίζουν την οργανωτική επιτροπή ενημέρωση σχετικά με την διεξαγωγή του πρωταθλήματος.

  Άπαντες οι υπεύθυνοι των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να παρευρεθούν στην ανωτέρω συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούν να απευθύνουν στην οργανωτική επιτροπή οποιαδήποτε  ερώτηση που αφορά λεπτομέρειες διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.

Η έναρξη πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί στις  20 Μαΐου 2013.

 Δεδομένης της μη μόνιμης επάνδρωσης της γραμματείας της Αθλητικής Ένωσης για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τους Υ/Α΄ ΓΡΙΜΜΑ Ιωάννη  6932130000 και Ανθ/μο ΧΑΝΤΖΗ Κωνσταντίνο 6947028574.

Scroll to Top