6ο Διεθνές Ράλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, Κέρκυρα, 1-4 Ιουλίου 1999

Scroll to Top