6ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8Χ8, Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής

Σας γνωρίζουμε ότι,  η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος προτίθεται να διοργανώσει το 6ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8 επί 8, Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής  η έναρξη του οποίου θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαϊου 2015.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, την Παρασκευή 15/05/2015 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος (Μεσογείων 96, είσοδος από Πύλη Μνημείου) θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη που απαρτίζουν την οργανωτική επιτροπή ενημέρωση σχετικά με την διεξαγωγή του εν θέματι αναγραφόμενου πρωταθλήματος.

Άπαντες οι υπεύθυνοι των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να παρευρεθούν στην ανωτέρω συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούν να απευθύνουν στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά λεπτομέρειες διεξαγωγής του εν θέματι Πρωταθλήματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με τους ΓΡΙΜΜΑ Ιωάννη 6932130000, ΧΑΝΤΖΗ Κωνσταντίνο 6947028574 και ΧΑΛΚΙΑ  Σπυρίδων 6937206438.

Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί αδαπάνως για το Δημόσιο.

Scroll to Top