7ος Διεθνής Αγώνας Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων “Raduno Internationale dei due Mari”, Νότια Ιταλία, 4-9 Οκτωβρίου 2000

Scroll to Top