7ος Διεθνής Αγώνας Ράλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων “Raduno Internationale dei due Mari”, Νότιο Ιταλία, 4-9 Οκτωβρίου 2000

Scroll to Top